Update Covid 19

Bericht vanuit de kerkenraad over de kerkdiensten 
Naar aanleiding van door premier Rutte afgekondigde versoepelingen in verband met het coronabeleid zijn er afgelopen maandag vanuit de PKN, Classis Delta, de volgende nieuwe richtlijnen gekomen. Een coronatoegangsbewijs past niet bij de kerk. De verplichte anderhalve meter maatregel wordt losgelaten maar wel een dringend advies om "elkaar de ruimte te geven". Registreren en aanmelden is niet meer nodig. Het moderamen heeft besloten om deze richtlijnen op te volgen met ingang van zondag 26 september. We vragen u nog wel om indien mogelijk de anderhalve meter afstand te handhaven. Daar wij vinden dat we binnen de gemeente van Christus er te alle tijden zorg voor dragen dat iedereen op een veilige wijze en met een veilig gevoel de dienst kan bij wonen. Vooralsnog wordt alleen de ingang van De Schaapskooi gebruikt, omdat daar de handen kunnen worden ontsmet en zo ook dorpelwachters/kosters eventuele aanwijzingen kunnen geven. Dankbaar zijn we dat deze versoepelingen er komen bij de start van het komend seizoen.

Collectegeld overmaken ?

Als Kerkrentmeesters en Diaconie bieden we de mogelijkheid om uw collectegeld over te maken.

Dit kan op rekeningnummer NL51RABO0373711522 t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Klaaswaal onder vermelding van Collectes.

Klik verder voor meer informatie.

Dagelijks woord

Aanmelden nieuwsbrief

Klik hier om je aan te melden voor de nieuwsbrief.