Aanmelden Kerkdienst

Aanmelden voor de kerkdiensten kan hieronder, inschrijven kan tot donderdag voor de dienst.
  Voor het aanmelden van de overige diensten klik dan verder.

 

Update Covid 19

Bericht vanuit de kerkenraad over de kerkdiensten
In de afgelopen kerkenraadsvergadering is gesproken/besloten hoe we als gemeente met de versoepelingen van het coronabeleid om zullen gaan. Kernpunten van het besluit zijn : Met inachtneming van 1,5 meter onderlinge afstand maximaal 60 personen in de kerkdienst. Er wordt door een aantal voorzangers gezongen in de dienst. Echter de 2 zangmomenten na de preek, zingen we op ingetogen wijze met de hele gemeente.
Verder gelden er voor jeugdbijeenkomsten/jeugdclubs in de leeftijd tot 18 jaar geen beperkende maatregelen meer.
Vanaf 18 jaar in binnenruimte met maximaal 30 personen met onderlinge afstand van 1,5 meter. Denk hier bijvoorbeeld aan de bijbelkring, mannenvereniging etc.
Kerkelijke vergaderingen kunnen met maximaal 50 personen met inachtneming van de onderlinge afstand van 1,5 meter.
Dankbaar zijn we met de versoeplingen. We kijken uit naar de tijd dat alles weer "normaal"kan. Over enkele weken komt er hopelijk weer een volgende stap.

Collectegeld overmaken ?

Als Kerkrentmeesters en Diaconie bieden we de mogelijkheid om uw collectegeld over te maken.

Dit kan op rekeningnummer NL51RABO0373711522 t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Klaaswaal onder vermelding van Collectes.

Klik verder voor meer informatie.

Dagelijks woord

Aanmelden nieuwsbrief

Klik hier om je aan te melden voor de nieuwsbrief.