Update Covid 19 Update Covid 19
De huidige situatie in Nederland heeft ons het volgende doen besluiten. De kerkdiensten worden gehouden met alle regels van vorige week zondag met daarbij een maximum van 30 volwassen bezoekers, exclusief personen die een taak hebben om de dienst ordentelijk te laten verlopen. De Schaapskooi kan niet gebruikt worden met als uitzondering activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar en de catechisatie 12+ en 15+. Mensen die kinderen brengen of halen dienen buiten te blijven, 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren en een mondkapje te dragen. En ook bij de catechisatie 12+ en 15+ moeten de jongeren bij binnenkomst en weggaan een mondkapje op en tijdens de avonden moet de afstand bewaard worden.
 
 
Aanmelden Kerkdienst Aanmelden Kerkdienst
Klik op de onderstaande link om u aan te melden voor de kerkdienst van aanstaande zondag.

Aanmelden voor de morgendienst, klik hier.

Aanmelden voor de avonddienst, klik hier.

Aanmelden kan tot woensdag 20:00. 
 
GZB Dagboek 'Een handvol koren' 2021 GZB Dagboek 'Een handvol koren' 2021
GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ 2021
Een dagboek voor jong en oud!
Het dagboekje van de GZB is al generaties lang voor heel veel mensen tot zegen geweest. Het helpt je om in het leven van alledag de blik even op iets anders te richten, beter nog: op Iemand anders! Het helpt je je te herinneren aan de belofte van Jezus: Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld! Dat geeft troost en hoop, zeker ook in de onzekere tijd waarin we nu leven.
Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in Gods wereldwijde kerk.
De verkoop van het dagboekje laat de laatste jaren een stijgende lijn zien. Met een oplage van ruim 39.000 is ‘Een handvol koren’ het best verkochte dagboek van Nederland. U koopt niet alleen een mooi dagboekje, maar met de aanschaf steunt u ook nog eens het zendingswerk. Maar liefst € 8 van de prijs van € 12,50 komt ten goede aan het werk van de GZB.
 
Interesse? U kunt het dagboekje bestellen bij de Evangelisatie en zendingscommissie.
Naam contactpersoon: Jan van Weezel, tel. 0186-572785 e-mailadres: j.weezel@chello.nl 
Te bestellen tot 30 oktober.                
 
 
 
Protocol Eredienst Protocol Eredienst
Protocol Eredienst
Geachte broeders en zusters,

Vanaf 5 juli 2020 zijn de kerkdiensten hervat met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM rondom het coronavirus.
Daardoor zal de kerkdienst anders verlopen dan u gewend bent.
We willen u kort uitleggen welk protocol we volgen.
Aanmelden
Op de website van de kerk kunnen gemeenteleden zich, tot uiterlijk woensdagavond 20:00 uur aanmelden via
een aanmeldknop  https://www.hervormdklaaswaal.nl/
Als u niet over internet beschikt, kunt u zich iedere woensdagavond tussen 18:00 en 20:00 uur telefonisch
aanmelden op nummer:   06 – 48 48 33 36
U maakt een keuze voor de ochtenddienst en/of voor de avonddienst.
Toekenning van de aanvraag verloopt volgens het alfabet.
Uitsluitend als u aan de beurt bent, ontvangt u uiterlijk vrijdagavond 21:00 uur via e-mail of telefonisch een uitnodiging voor de dienst.

Binnenkomst van kerk en kerkzaal

U dient een mondkapje te dragen bij binnenkomst. Op het moment dat u op uw plaats zit mag dit mondkapje weer af.
Bij het verlaten van het gebouw dient u wederom een mondkapje te dragen.


● Alleen de ingang via de Schaapskooi is geopend
● U wordt ontvangen door een coördinator
● Een coördinator vraagt u of u klachten heeft
● De deuren van de Schaapskooi staan open, zodat u geen deurklink hoeft aan te raken
● In de hal staat een desinfecterend middel, het desinfecteren van de handen is verplicht
● Na het desinfecteren van de handen krijgt u een plek in de kerk toegewezen door een coördinator
Verlaten van de kerk
● Na de dienst zijn er vier uitgangen beschikbaar voor het verlaten van de kerk
● Ieder vak heeft een eigen uitgang
● Na de dienst kunt u de kerk rustig en bank voor bank verlaten
● We vragen u nadrukkelijk niet op het kerkplein te blijven praten
Eigen spullen
In de kerk zijn geen eigen spullen meer aanwezig.
Dit in verband met het schoonmaken en desinfecteren van de kerk na elke dienst.
Wij kunnen helaas niet garanderen dat u op uw “eigen” plekje in de kerk kunt zitten.
U kunt uw eigen bijbel, zangboekje of kussen meenemen en aan het einde van de dienst weer mee naar huis
nemen.
Als u geen Weerklankbundel heeft, kunt u uit de hal een blad met de liederen mee de kerk in nemen.
Ouderen en kwetsbare mensen
Ouderen en kwetsbare mensen zijn uiteraard welkom in de kerk.
Als kerk doen wij er alles aan om de gezondheid van iedereen te waarborgen.
We raden u aan om de beslissing de kerk te bezoeken zorgvuldig te overwegen.
Overig
● Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden
● Huisgenoten zitten bij elkaar (u kunt per gezin aanmelden)
● Gaven worden gegeven (zoals we inmiddels gewend zijn) via de GIVT-app of worden overgemaakt
● Volg de aangewezen looproutes
● Gemeentezang is momenteel niet mogelijk.
● Volg de aanwijzingen op van coördinatoren
● Van de garderobe kan geen gebruik worden gemaakt
● U neemt uw jas of paraplu mee de kerk in
● Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken
● Kinderoppas is ook weer mogelijk, u kunt dit aanmelden via het aanmeldingsformulier voor de kerkdienst.
Wij zijn ons ervan bewust dat we veel van u als gemeentelid vragen.
We hopen op goede en gezegende diensten met elkaar.
Bij vragen kunt u contact op nemen met één van de leden van de kerkenraad.
 
 
Kerkdienst nu met beeld en geluid Kerkdienst nu met beeld en geluid
Alle kerkdiensten zijn nu met beeld en geluid te volgen via www.kerkdienstgemist.nl !!
 
collectegeld overmaken ? collectegeld overmaken ?
Als Kerkrentmeesters en Diaconie bieden we de mogelijkheid om uw collectegeld over te maken.
Dit kan op rekeningnummer NL51RABO0373711522 t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Klaaswaal onder vermelding van Collectes
Het overgemaakte bedrag wordt gelijkmatig verdeeld over de 3 doelen (instandhouding eredienst, diaconie en Instandhouding predikantsplaats).
Wilt u een andere verdeling dan graag mailen naar ontvanger@hervormdklaaswaal.nl of bellen 06-22464293 (Theo Middelkoop)
Later volgt ook nog een mogelijkheid om contant geld en collectebonnen in te leveren.