Aanmelden Kerkdienst Aanmelden Kerkdienst
Klik op de onderstaande link om u aan te melden voor de kerkdienst van aanstaande zondag.

Aanmelden voor de morgendienst, klik hier.

Aanmelden voor de avonddienst, klik hier.

Aanmelden kan tot woensdag 20:00. 
 
Hervatting Eredienst Hervatting Eredienst
Geachte broeders en zusters,
Afgelopen weken is de Commissie Hervatting Eredienst bezig geweest om te bedenken hoe de kerkdiensten
langzaamaan weer te hervatten en hierbij de regels van het RIVM rondom het coronavirus in acht te nemen.
Omdat we te maken hebben met verschillende regels, zal de kerkdienst anders verlopen dan u gewend bent.
We willen u kort uitleggen hoe de kerkdiensten vanaf D.V. 5 juli 2020 gaan verlopen.
Aanmelden
Op de website van de kerk kunnen gemeenteleden zich, tot uiterlijk woensdagavond 20:00 uur aanmelden via
een aanmeldknop           https://www.hervormdklaaswaal.nl/
Als u niet over internet beschikt, kunt u zich iedere woensdagavond tussen 18:00 en 20:00 uur telefonisch
aanmelden op nummer:               06 – 48 48 33 36
U maakt een keuze voor de ochtenddienst en/of voor de avonddienst.
Toekenning van de aanvraag verloopt volgens het alfabet.
Uitsluitend als u aan de beurt bent, ontvangt u
uiterlijk vrijdagavond 21:00 uur via e-mail of telefonisch een uitnodiging voor de dienst.
Binnenkomst van kerk en kerkzaal
● Alleen de ingang via de Schaapskooi is geopend
● U wordt ontvangen door een coördinator
● Een coördinator vraagt u of u klachten heeft
● De deuren van de Schaapskooi staan open, zodat u geen deurklink hoeft aan te raken
● Verderop in de hal staat een desinfecterend middel, het desinfecteren van de handen is verplicht
● Na het desinfecteren van de handen krijgt u een plek in de kerk toegewezen door een coördinator
Verlaten van de kerk
● Na de dienst zijn er vier uitgangen beschikbaar voor het verlaten van de kerk
● Ieder vak heeft een eigen uitgang
● Na de dienst kunt u de kerk rustig en bank voor bank verlaten
● We vragen u nadrukkelijk niet op het kerkplein te blijven praten
   Eigen spullen
In de kerk zijn geen eigen spullen meer aanwezig.
Dit in verband met het schoonmaken en desinfecteren van de kerk na elke dienst.
Wij kunnen helaas niet garanderen dat u op uw “eigen” plekje in de kerk kunt zitten.
U kunt uw eigen bijbel, zangboekje of kussen meenemen en aan het einde van de dienst weer mee naar huis
nemen.
Als u geen Weerklankbundel heeft, kunt u uit de hal een blad met de liederen mee de kerk in nemen.
Ouderen en kwetsbare mensen
Ouderen en kwetsbare mensen zijn uiteraard welkom in de kerk.
Als kerk doen wij er alles aan om de gezondheid van iedereen te waarborgen.
We raden u aan om de beslissing de kerk te bezoeken zorgvuldig te overwegen.
Overig
● Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden
● Huisgenoten zitten bij elkaar (u kunt per gezin aanmelden)
● Gaven worden gegeven (zoals we inmiddels gewend zijn) via de GIVT-app of worden overgemaakt
● Volg de aangewezen looproutes
● Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan, wel kunt u mee neuriën terwijl de organist de
liederen speelt
● Volg de aanwijzingen op van coördinatoren
● Van de garderobe kan geen gebruik worden gemaakt
● U neemt uw jas of paraplu mee de kerk in
● Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken
● Kinderoppas is vooralsnog niet mogelijk
Wij zijn ons ervan bewust dat we veel van u als gemeentelid vragen.
We hopen op goede en gezegende diensten met elkaar.
Bij vragen kunt u contact op nemen met één van de leden van de kerkenraad.
 
 
Kerkdienst nu met beeld en geluid Kerkdienst nu met beeld en geluid
Alle kerkdiensten zijn nu met beeld en geluid te volgen via www.kerkdienstgemist.nl !!
 
Verkiezing ambtsdragers Verkiezing ambtsdragers

Verkiezing ambtsdragers
Geachte broeders en zusters,
De verkiezing van ambtsdragers zal dit jaar anders verlopen dan u gewend bent. Ook in deze situatie moeten de richtlijnen van het RIVM rondom het coronavirus in acht worden genomen.
Het zal er als volgt aan toe gaan:
De verkiezingsvergadering zal plaatsvinden op D.V. 9 juli 2020
We vragen u zoveel mogelijk gebruik te maken van machtigingen (maximaal 2 machtigingen per persoon)
Ds. Buitink opent (digitaal) om 14:00 en 19:30 uur de verkiezingsvergadering. U kunt meekijken en meeluisteren via kerkdienstgemist.nl
Onze predikant roept vervolgens gemeenteleden op om te komen stemmen
U bent van 15:00-16:00 uur of van 20:00-21:00 uur welkom in de kerkzaal
We vragen u nadrukkelijk om uw eigen pen mee te nemen
U komt via de Schaapskooi binnen, daar kunt u de handen ontsmetten met desinfecterende handgel
Nadat u de presentielijst heeft getekend, kunt u verderop in de hal een stembiljet pakken
Het stembiljet kan worden ingevuld in de kerk
In de kerk komt een schaal te staan waar u het stembiljet in kan doen
Onze predikant eindigt (digitaal) de verkiezingsvergadering via kerkdienstgemist.nl kunt u meeluisteren en meekijken
Het tellen van de stemmen door het stembureau wordt eveneens uitgezonden
We vragen u de anderhalve meter afstand regel in acht te nemen.
 
 
collectegeld overmaken ? collectegeld overmaken ?
Als Kerkrentmeesters en Diaconie bieden we de mogelijkheid om uw collectegeld over te maken.
Dit kan op rekeningnummer NL51RABO0373711522 t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Klaaswaal onder vermelding van Collectes
Het overgemaakte bedrag wordt gelijkmatig verdeeld over de 3 doelen (instandhouding eredienst, diaconie en Instandhouding predikantsplaats).
Wilt u een andere verdeling dan graag mailen naar ontvanger@hervormdklaaswaal.nl of bellen 06-22464293 (Theo Middelkoop)
Later volgt ook nog een mogelijkheid om contant geld en collectebonnen in te leveren.