Update Covid 19 Update Covid 19
De huidige situatie in Nederland heeft ons het volgende doen besluiten. De kerkdiensten worden gehouden met alle regels volgens het RIVM met daarbij een maximum van 30 volwassen bezoekers, exclusief personen die een taak hebben om de dienst ordentelijk te laten verlopen.

In een digitale kerkenraadsvergadering hebben we besloten dat er vanaf zondag 29 november weer door een beperkt aantal gemeenteleden gezongen zal worden in de dienst. Hopelijk wilt u en jij daarin meezingen en één van de vier voorzangers zijn. U kunt dat aangeven in een optie in het aanmeldingsformulier op de website.
In de kerkenraad is besloten om niet voor elke dienst specifiek een aantal gemeenteleden daarvoor te vragen, maar vlak voor de dienst een keuze te maken naar aanleiding van datgene wat is aangeven in het aanmeldingsformulier. Voor de dienst zullen dan diegenen uitgenodigd worden om (samen) op één van de gereserveerde plekken plaats te nemen om vanaf daar tijdens de dienst zittend mee te zingen.

De Schaapskooi kan vanaf maandag 23 november weer gebruikt worden voor alle activiteiten. Daarbij moet wel per activiteit geregistreerd worden wie aanwezig is geweest en zijn natuurlijk de voorschriften van het RIVM van belang.

 
 
Aanmelden Kerkdienst Aanmelden Kerkdienst
Klik op de onderstaande link om u aan te melden voor de kerkdienst van aanstaande zondag.

Aanmelden voor de morgendienst, klik hier.

Aanmelden voor de avonddienst, klik hier.

Aanmelden kan tot donderdag 18:00. 
 
Protocol Eredienst Protocol Eredienst
Protocol Eredienst
Geachte broeders en zusters,

Vanaf 5 juli 2020 zijn de kerkdiensten hervat met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM rondom het coronavirus.
Daardoor zal de kerkdienst anders verlopen dan u gewend bent.
We willen u kort uitleggen welk protocol we volgen.
Aanmelden
Op de website van de kerk kunnen gemeenteleden zich, tot uiterlijk woensdagavond 20:00 uur aanmelden via
een aanmeldknop  https://www.hervormdklaaswaal.nl/
Als u niet over internet beschikt, kunt u zich iedere woensdagavond tussen 18:00 en 20:00 uur telefonisch
aanmelden op nummer:   06 – 48 48 33 36
U maakt een keuze voor de ochtenddienst en/of voor de avonddienst.
Toekenning van de aanvraag verloopt volgens het alfabet.
Uitsluitend als u aan de beurt bent, ontvangt u uiterlijk vrijdagavond 21:00 uur via e-mail of telefonisch een uitnodiging voor de dienst.

Binnenkomst van kerk en kerkzaal

U dient een mondkapje te dragen bij binnenkomst. Op het moment dat u op uw plaats zit mag dit mondkapje weer af.
Bij het verlaten van het gebouw dient u wederom een mondkapje te dragen.


● Alleen de ingang via de Schaapskooi is geopend
● U wordt ontvangen door een coördinator
● Een coördinator vraagt u of u klachten heeft
● De deuren van de Schaapskooi staan open, zodat u geen deurklink hoeft aan te raken
● In de hal staat een desinfecterend middel, het desinfecteren van de handen is verplicht
● Na het desinfecteren van de handen krijgt u een plek in de kerk toegewezen door een coördinator
Verlaten van de kerk
● Na de dienst zijn er vier uitgangen beschikbaar voor het verlaten van de kerk
● Ieder vak heeft een eigen uitgang
● Na de dienst kunt u de kerk rustig en bank voor bank verlaten
● We vragen u nadrukkelijk niet op het kerkplein te blijven praten
Eigen spullen
In de kerk zijn geen eigen spullen meer aanwezig.
Dit in verband met het schoonmaken en desinfecteren van de kerk na elke dienst.
Wij kunnen helaas niet garanderen dat u op uw “eigen” plekje in de kerk kunt zitten.
U kunt uw eigen bijbel, zangboekje of kussen meenemen en aan het einde van de dienst weer mee naar huis
nemen.
Als u geen Weerklankbundel heeft, kunt u uit de hal een blad met de liederen mee de kerk in nemen.
Ouderen en kwetsbare mensen
Ouderen en kwetsbare mensen zijn uiteraard welkom in de kerk.
Als kerk doen wij er alles aan om de gezondheid van iedereen te waarborgen.
We raden u aan om de beslissing de kerk te bezoeken zorgvuldig te overwegen.
Overig
● Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden
● Huisgenoten zitten bij elkaar (u kunt per gezin aanmelden)
● Gaven worden gegeven (zoals we inmiddels gewend zijn) via de GIVT-app of worden overgemaakt
● Volg de aangewezen looproutes
● Gemeentezang is momenteel niet mogelijk ( er wordt gezongen door een aantal voorzangers )
● Volg de aanwijzingen op van coördinatoren
● Van de garderobe kan geen gebruik worden gemaakt
● U neemt uw jas of paraplu mee de kerk in
● Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken
● Kinderoppas is ook weer mogelijk, u kunt dit aanmelden via het aanmeldingsformulier voor de kerkdienst.
Wij zijn ons ervan bewust dat we veel van u als gemeentelid vragen.
We hopen op goede en gezegende diensten met elkaar.
Bij vragen kunt u contact op nemen met één van de leden van de kerkenraad.
 
 
collectegeld overmaken ? collectegeld overmaken ?
Als Kerkrentmeesters en Diaconie bieden we de mogelijkheid om uw collectegeld over te maken.
Dit kan op rekeningnummer NL51RABO0373711522 t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Klaaswaal onder vermelding van Collectes
Het overgemaakte bedrag wordt gelijkmatig verdeeld over de 3 doelen (instandhouding eredienst, diaconie en Instandhouding predikantsplaats).
Wilt u een andere verdeling dan graag mailen naar ontvanger@hervormdklaaswaal.nl of bellen 06-22464293 (Theo Middelkoop)