Ik zie je ! Jeugdpastoraat Ik zie je ! Jeugdpastoraat
IK ZIE JE !  Jeugdpastoraat
 
Ik zie je is er speciaal voor jou als jongere. Want jij bent uniek en belangrijk voor God en voor de mensen om je heen. Juist als je jong bent kun je met vragen lopen die je niet zomaar stelt. Soms zijn er problemen in je omgeving, die je niet zo makkelijk met iemand kunt of wilt bespreken. Of je hebt vragen over jezelf, het geloof of een gebeurtenis in je leven. Kortom, zaken waar je niet goed uitkomt of die je gewoon eens wilt delen. Voorbeelden hiervan zijn:
- je wordt gepest
- je ouders gaan scheiden
- je bent verdrietig na het overlijden van iemand
- je hebt weinig zelfvertrouwen
In zo’n geval kun je contact opnemen met iemand van het jeugdpastoraat. Wij willen er voor je zijn om naar je te luisteren, om samen over dingen te praten en om samen naar oplossingen te zoeken. Soms zijn problemen erg groot en kunnen die niet zo maar worden opgelost. Maar meestal kom je met elkaar toch een stapje of zelfs een grote stap verder. Omdat we geloven dat God in elke situatie kan helpen, zullen we altijd proberen om de God en de bijbel te betrekken bij de gesprekken.
In principe blijft alles wat we bespreken vertrouwelijk. Dat betekent dat het tussen ons en jou blijft. In een enkel geval zijn problemen van een jongere zo groot of belangrijk dat we het wel met iemand anders moeten delen. We zullen het altijd van te voren aangeven als we dat moeten doen.
Je kunt ons bellen of mailen of ons gewoon een keertje aanspreken. Weet dat we graag de tijd voor je maken, waar je ook mee zit! Hieronder stellen we onszelf even voor en vind je onze gegevens.

Hallo, ik ben Marlies Oostveen. Ik ben 33 jaar, getrouwd met Peter en moeder van twee jongens. Ik werk een aantal dagen per week als psycholoog in het onderwijs. Ik help leerkrachten in het omgaan met alle soorten kinderen in een klas. Als het niet goed gaat met een jongen en meisje in de klas, kijken we hoe we hem of haar kunnen helpen. In mijn vrije tijd houd ik van zwemmen, lezen en met kinderen bezig zijn. Dat laatste is iets wat ik heel leuk vind. Elk kind en elke puber is namelijk bijzonder. Iedereen is weer anders. Iedereen heeft dingen waar hij of zij goed in is en dingen die hij of zij lastig vindt. Ik vind het mooi om een jongere een duwtje in de rug te geven als het even wat minder goed gaat. Het is daarbij erg belangrijk om goed te luisteren naar de ander en om dan samen te zoeken naar wat kan helpen. Gelukkig helpt God daar ook bij!
Hoi, ik ben Gerard Mudde, 53 jaar en getrouwd met Marianne. We hebben twee kinderen, Annemarie en Wiger. Ik werk in het onderwijs als leraar Engels en het leukste daaraan vind ik het omgaan met jongeren. Geen dag is hetzelfde en de kinderen in mijn klas zijn ook iedere dag anders. Verder ben ik ook nog mentor van een tweede klas en ik vind het dan mooi om gesprekken te hebben met mijn mentorleerlingen, te luisteren naar hun verhalen of moeilijkheden, te helpen bij problemen, samen te zoeken naar oplossingen, enz. Jij en wat je meemaakt, hoe klein of hoe groot het ook is, is belangrijk. In onze kerk, voor ons als pastoraal werkers, en voor God. Jij hoort erbij!
Gerard Mudde                                  Marlies Oostveen
06-22899974                                    06-53 52 71 98
                      
 
 
terug