Evangelisatie bijbelkring

Een laagdrempelige bijbelstudie waarin we met elkaar nadenken en spreken over wat het christelijk geloof inhoudt en betekent in ons dagelijks leven.
We komen eens per maand op maandagavond bij elkaar in de Schaapskooi, aanvang 20.00 uur.
We hebben een vrij stabiele deelnemersgroep, maar u bent van harte welkom om met ons mee te doen.
We openen samen de Bijbel en gebruiken daarbij een laagdrempelig en actueel boekje als leidraad.

De volgende data staan gepland voor dit winterseizoen (D.V.):
- maandag 24 oktober 2022
- maandag 21 november 2022
- maandag 12 december 2022
- maandag 16 januari 2023
- maandag 13 februari 2023
- maandag 20 maart 2023
- maandag 17 april 2023
- maandag 22 mei 2023
Van harte welkom!!
Neem voor vragen gerust contact op met Rien Bos op 06-42266551 of rienbos@solcon.nl 
 
terug