Coronamaatregelen

Uit de kerkenraad

• De kerkdiensten worden gedurende de periode van de lockdown online gehouden zonder kerkgangers. Wij hebben een uitzondering gemaakt voor de Kersfeestviering van de zondagsschool op 1e Kerstdag. Deze viering kan gehouden worden met de kinderen van de zondagsschool en familie die hiervoor door de leiding van de zondagsschool is uitgenodigd. De diensten zijn in de morgen om 09:30 en in de middag om 15:30. De dienst op Oudejaarsavond begint om 19:30 en de Kerstnachtdienst om 20:30.

• De kerkenraad vindt het belangrijk dat er (hoorbaar) gezongen wordt in de dienst daarom zijn er een aantal gemeenteleden gevraagd om met de aanwezige ambtsdragers, koster en organist mee te zingen. Maximaal acht meezingende gemeenteleden. Wilt u meezingen laat het dan even weten. (Martin van Puffelen, 06-20013612)

• Sommige andere activiteiten liggen stil in verband met de kerstvakantie. De kerkenraad denkt dat we begin januari een besluit kunnen nemen hoe hiermee verder te gaan.

• Kerstfeest 2021 vieren we op een wijze die niet "gewoon" is. Des ondanks laten we ons verwonderen en verblijden over de geboorte van de Here Jezus. "Het Woord is vlees geworden"!

Collectegeld overmaken ?

Als Kerkrentmeesters en Diaconie bieden we de mogelijkheid om uw collectegeld over te maken.

Dit kan op rekeningnummer NL51RABO0373711522 t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Klaaswaal onder vermelding van Collectes.

Klik verder voor meer informatie.

Aanmelden nieuwsbrief

Klik hier om je aan te melden voor de nieuwsbrief.

Dagelijks woord