Samen aan tafel

SAMEN AAN TAFEL gaat weer starten en zoekt vrijwilligers.

Na ruim 1,5 jaar van niet bij elkaar kunnen komen, hopen we DV woensdag 10 november weer de eerste avond binnen te mogen houden met onze gasten.
Deze keer de 2e woensdag van de maand ivm Dankdag, maar daarna weer gewoon iedere 1e woensdag van de maand.
Samen aan Tafel is een initiatief vanuit de Hervormde Gemeente voor iedereen die alleen aan tafel zit. Dus mensen die hun partner niet meer hebben, waarvan de partner in een verzorgingshuis is opgenomen of die alleengaand zijn. Iedereen is welkom bij ons ongeacht de achtergrond met als enige kanttekening dat iemand alleen aan tafel zit.
De avonden worden gehouden in De Schaapskooi. Inloop is vanaf ongeveer 17.45 en om 18.00 beginnen we met het eten.
Tussen 19.30 en 20.00 uur sluiten we de avonden af.
Wilt u heel graag komen, maar lukt dit u zelf niet dan kunt u worden opgehaald.
Voor de eerste avond op 10 november kunt u zich telefonisch opgeven bij 
Willy vd Bogerd tel: 06-34992036. Voor de volgende avonden kunt u zich steeds opgeven via de lijsten die rond gaan tijdens de eetmomenten.
We hopen onze oude gasten, maar ook veel nieuwe gasten weer te mogen begroeten.

Helaas zijn er enkele vrijwilligers gestopt waardoor wij dringend op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers.
Wij zoeken iemand die mee kan helpen met de voorbereidingen, het denken en regelen van de avonden samen met de andere mensen van deze commissie.
Daarnaast zijn we op zoek naar meerdere vrijwilligers om op de avonden zelf te helpen.
De taken zijn oa: tafel dekken, de gasten verwennen en bedienen,afruimen en de vaat weg werken.
Ook zoeken we ook mensen die een auto beschikbaar hebben en gasten op kunnen halen voorafgaand aan het eten en daarna thuis kunnen brengen.
Er wordt gewerkt volgens een rooster en u kunt zelf aangeven hoe vaak u aan de beurt wilt zijn.
Wilt u ook meedoen met deze maaltijden als vrijwilliger dan kunt u mailen naar: sjanieveer@hotmail.com of bellen naar Sjanie van der Veer: 06-46782241.
We hopen op uw aanmelding.

Update Covid 19

Bericht vanuit de kerkenraad over de kerkdiensten 
Naar aanleiding van door premier Rutte afgekondigde versoepelingen in verband met het coronabeleid zijn er afgelopen maandag vanuit de PKN, Classis Delta, de volgende nieuwe richtlijnen gekomen. Een coronatoegangsbewijs past niet bij de kerk. De verplichte anderhalve meter maatregel wordt losgelaten maar wel een dringend advies om "elkaar de ruimte te geven". Registreren en aanmelden is niet meer nodig. Het moderamen heeft besloten om deze richtlijnen op te volgen met ingang van zondag 26 september. We vragen u nog wel om indien mogelijk de anderhalve meter afstand te handhaven. Daar wij vinden dat we binnen de gemeente van Christus er te alle tijden zorg voor dragen dat iedereen op een veilige wijze en met een veilig gevoel de dienst kan bij wonen. Vooralsnog wordt alleen de ingang van De Schaapskooi gebruikt, omdat daar de handen kunnen worden ontsmet en zo ook dorpelwachters/kosters eventuele aanwijzingen kunnen geven. Dankbaar zijn we dat deze versoepelingen er komen bij de start van het komend seizoen.

Collectegeld overmaken ?

Als Kerkrentmeesters en Diaconie bieden we de mogelijkheid om uw collectegeld over te maken.

Dit kan op rekeningnummer NL51RABO0373711522 t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Klaaswaal onder vermelding van Collectes.

Klik verder voor meer informatie.

Aanmelden nieuwsbrief

Klik hier om je aan te melden voor de nieuwsbrief.

Dagelijks woord