Verschillende jeugd-clubs

Binnen onze hervormde gemeente zijn verschillende clubs voor verschillende leeftijdsgroepen te vinden, dit zijn momenteel:

  • De Morgenster- zit  je in groep 5 of 6 van de basisschool dan is dit de club voor jou!
  • Het Anker- ben je al wat ouder en zit je in groep 7 of 8 dan kun je hier terecht.
  • De Jeugd van Tegenwoordig - vanaf de 1e klas van de middelbare school kun je hier jezelf zijn en in contact komen met leeftijdsgenoten.

Voor meer info klik op de club van jouw keuze in het menu hier boven.

Jeugdraad

De jeugdraad richt zich op de centrale thema’s in het jeugdwerk van de gemeente. Deze commissie bespreekt de actuele stand van zaken in het jeugdwerk en geeft mede vorm aan de uitvoering van de speerpunten in het jeugdbeleid. De jeugdraad kiest bijvoorbeeld het jaarthema en inititeert/ ondersteunt activiteiten zoals opening winterwerk, gemeentedag en diaconale of evangelisatie activiteiten in het jeugdwerk.

Belangrijke taak is daarnaast het zorgen voor toerusting en beschikbaarheid van leidinggevenden voor de verschillende activiteiten. De jeugdraad organiseert jaarlijks enkele toerustings- en thematische avonden voor leidinggevenden en wil hen bijstaan in het clubwerk.

Wanneer talenten van jeugdleiders op de juiste wijze worden ingezet, krijgen de jongeren binnen onze gemeente een plek  om ontspannen in contact te komen met elkaar en het evangelie.

De jeugdraadleden zijn, naast de Jeugdouderling:

Annemiek Wijntje, vanuit Zondagsschool
annemiekwijntje@hervormdklaaswaal.nl

Mart van der Spek, vanuit Jeugd van Tegenwoordig
martvanderspek@hervormdklaaswaal.nl

Arjan Krakeel, ondersteuning clubwerk
arjankrakeel@hervormdklaaswaal.nl