Verschillende jeugd-clubs

Binnen onze hervormde gemeente zijn verschillende clubs voor verschillende leeftijdsgroepen te vinden, dit zijn momenteel:

  • De Morgenster- zit  je in groep 5 of 6 van de basisschool dan is dit de club voor jou!
  • Het Anker- ben je al wat ouder en zit je in groep 7 of 8 dan kun je hier terecht.
  • De Jeugd van Tegenwoordig - vanaf de 1e klas van de middelbare school kun je hier jezelf zijn en in contact komen met leeftijdsgenoten.

Voor meer info klik op de club van jouw keuze in het menu hier boven.

Jeugdraad

De jeugdraad richt zich op de centrale thema’s in het jeugdwerk van de gemeente. Deze commissie bespreekt de actuele stand van zaken in het jeugdwerk en geeft mede vorm aan de uitvoering van de speerpunten in het jeugdbeleid. De jeugdraad kiest bijvoorbeeld het jaarthema en inititeert/ ondersteunt activiteiten zoals opening winterwerk, gemeentedag en diaconale of evangelisatie activiteiten in het jeugdwerk.

Belangrijke taak is daarnaast het zorgen voor toerusting en beschikbaarheid van leidinggevenden voor de verschillende activiteiten. De jeugdraad organiseert jaarlijks enkele toerustings- en thematische avonden voor leidinggevenden en wil hen bijstaan in het clubwerk.

Wanneer talenten van jeugdleiders op de juiste wijze worden ingezet, krijgen de jongeren binnen onze gemeente een plek  om ontspannen in contact te komen met elkaar en het evangelie.

De jeugdraadleden zijn, naast de Jeugdouderling:

Annemiek Wijntje, vanuit Zondagsschool 
Arjan Krakeel, ondersteuning clubwerk
06-12069930  / Arjankrakeel@hotmail.com

Agenda

Morgendienst - Startzondag

zo 01 okt 2023 om 09.30 uur

Koffiedrinken

zo 01 okt 2023 om 11:30

Avonddienst - Jeugddienst

zo 01 okt 2023 om 18.00 uur

Morgendienst

zo 08 okt 2023 om 09.30 uur

Avonddienst

zo 08 okt 2023 om 18.00 uur

Ledenregistratie en ledenlijst

De kerkenraad zou graag de ledenregistratie van de gemeente optimaliseren door het invoeren van actuele telefoonnummers en mailadressen.
Het is soms lastig om de juiste gegevens te achterhalen voor bijvoorbeeld het maken van een afspraak voor een huisbezoek.

Meer info en het invulformulier kun u vinden onder menu item Publicaties en Media

Gebruikte Goederenmarkt (GGM) verkoopdagen

De gebruikte goederen markt ( GGM ) is weer geopend:
18-19-20 maart / 1-2-3 april / 15-16-17 april / 29-30 april - 1mei 
Aanmelding via een tijdslot op de site: www.ggmklaaswaal.nl

 

Wijziging rekeningnummer Kerkrentmeesters

Rekeningnummer van de Kerkrentmeesters is gewijzigd.
zie voor meer info Kerkrentmeesters pagina en de contact pagina !

Kerkdienst live meeluisteren ?

Ga naar www.kerkdienstgemist.nl  of www.kerkomroep.nl