Alle contactadressen en telefoonnummers Alle contactadressen en telefoonnummers

Correspondentieadres Hervormde Gemeente:
Kerkelijk Bureau Hervormde Gemeente Klaaswaal, Kerkstraat 18, 3286 AK Klaaswaal

Kerkenraad:

Moderamen :

Voorzitter : G. Vellekoop Harmonie 17  3286TB Klaaswaal 0186-573957 gvellekoop@hervormdklaaswaal.nl

Predikant  en 2e voorzitter  : Ds. C.H. Buitink  Rankpad 2  3286AS Klaaswaal 0186-571066
ds.c.h.buitink@hervormdklaaswaal.nl


Scriba  :  A. van der Pligt Berkenlaan 55, 3286XB , Klaaswaal  0186-572932 avdpligt@hetnet.nl

 lid moderamen : W. Molendijk, Wilgenhoek 2, 3286XL, Klaaswaal, 0186-573040  molendijk.w@upcmail.nlr

Bijstand pastoraat : A.R. in’t Veld Berkenlaan 20a, 3286XC, Klaaswaal 0186-572764   a.veld@simpc.nl
Scriba  :  A. van der Pligt Berkenlaan 55, 3286XB , Klaaswaal  0186-572932 avdpligt@hetnet.nl
 

Ouderlingen:     
A. van der Pligt Berkenlaan 55, 3286XB , Klaaswaal  0186-572932 avdpligt@hetnet.nl
M.H. van Puffelen  Voorstraat 28  3286 AX  Klaaswaal  0186-571651
M. Bos   Akkerwinde 5 3284XZ  Zuid-Beijerland 0186-662532    rienbos@solcon.nl
W.C. Makkenze  Burg. Henryplantsoen 1 3286AW Klaaswaal 0186-571427 makkenze@xs4all.nl
J. van Weezel  Wilgenhoek 22  3286 XL  Klaaswaal  0186-572785
W.B. van Gameren Oud-Cromstrijensedijk OZ 45, 3286BL Klaaswaal 0186-573035
Jeugdouderling  
Gerard Mudde, Lindenlaan 14, 3286 XJ, Klaaswal
0186-572536  g.mudde7@upcmail.nl

Bijzondere pastorale zorg
A.R. in’t Veld Berkenlaan 20a, 3286XC, Klaaswaal  0186-572764    a.veld@simpc.nl

Diakenen:
Secretaris : B. van der Giessen  Fanfare 1  3286 TA  Klaaswaal,  0186-684351 bvdgiesen@kpnplanet.nl 
 Voorzitter : W. Molendijk, Wilgenhoek 2, 3286XL, Klaaswaal, 0186-573040  molendijk.w@upcmail.nl

Penningmeester : R.M. Borghmans, Klaproosstraat 23, 3286 VG, Klaaswaal, R.Borghmans@kpnplanet.nl

VOOR STORINGEN  KERKTELEFOON:  B. v.d. Giesen 0186-684351

Wijkindeling Hervormde gemeente Klaaswaal.
Wijk 1 - - Ouderling Bos, Diaken P.H. Oostveen
Beatrixstraat, Berkenlaan,  Boterbloemstraat, Burgemeester Henryplantsoen, Henry Dunantplein, Hoflaan, Julianastaat, Kerkstraat, Klaproosstraat, Lindenlaan, Madeliefstraat, Paardebloemstraat, Pinksterbloemstraat 1 t/m 79, Rozenlaan, Sportlaan, Wikkepad.

Wijk 2 - - Ouderling M.H. van Puffelen
Acacialaan, Asterstraat, Beukenhof, Boomdijk, Botjesstraat, Bremstraat, Burgemeester Korstanjestraat, Claes Dankaertzstraat, Dansersweg, Dotterbloemstraat, Elzenlaan, Korenbloemstraat, Rankpad, Kreupeleweg, Leliestraat, Molendijk, Nassaustraat, Oranjeplein, Oranjestraat, Oud-Cromstrijensedijk Wz, Sleutelbloemstraat, Voorstraat, Knotwilg.

Wijk 3 - - Ouderling van Gameren
Kerkelijk meelevenden (al dan niet ingeschreven) van buiten Klaaswaal.

Wijk 4 - - Ouderling Makkenze, Diaken W. Molendijk
Bommelskoussedijk, Cello, Dwarsfluit, Fagot, Fanfare, Harmonie, Harp, Havenweg, Industrieweg, Jaap Kosterstraat, Kloostersweg, Korteweg Oost, Klaverbladstraat, Kreekweg, Mandoline, Margrietstraat, Marijkestraat, Meeuweg, Moerweg, Orkest, Oud-Cromstrijensedijk Oz, Parallelweg, Paukenslag, Pinksterbloemstraat vanaf nr. 80, Rijksstraatweg, Roffel, Schenkeldijk, Scheidweg, Vlietstraat, Wilgenhoek, Zwanebloempad.

Bijzondere pastorale zorg - - Bijstand in het pastoraat A.R. in ’t Veld
Bewoners verzorgings- en verpleeghuizen en alle leden van 85 jaar en ouder.

College van kerkrentmeesters:
Ouderling-kerkrentmeester: 
J.P. van Dijk  Beukenhof 27,   3286BX  Klaaswaal 0186-573437     jvandijk@hervormdklaaswaal.nl
G. Vellekoop Harmonie 17  3286TB Klaaswaal 0186-573957 gvellekoop@hervormdklaaswaal.nl

Kerkrentmeester/Secretaris:   W.P. Dorst  kerkrentmeesters@hervormdklaaswaal.nl
Commissie van bijstand:    N. van Gent
Ontvanger: 
T.B. Middelkoop  Beukenhof 3   3286BX Klaaswaal    0186-573616 ontvanger@hervormdklaaswaal.nl

Ledenadministratie:  A. van Holten, Bommelskoussedijk 16   tel. 0186-572459

Rekeningnummers:
Kerkvoogdij:    NL 08 FVLB 0225 3901 40 

Diaconie :       NL 81 RABO 0332 0004 00

Kosters

  K. van Herk  Industrieweg 12  tel. 0186-574020 kosters@hervormdklaaswaal.nl
  G. Stehouwer  Pinksterbloemstraat 39 tel. 0186-576938 kosters@hervormdklaaswaal.nl

Sleuteladres en beheer ‘Schaapskooi:  Fam. K. van Herk, Industrieweg 12 tel. 0186-574020 (technisch + agenda)
e-mail:agenda@hervormdklaaswaal.nl
H. Vellekoop Harmonie 17 tel 0186-573957 (huishoudelijk)

Organisten:   1e organist  N. van   Gent     tel. 0186- 573552
Joel Terdu   tel.  0186-574029
Rene Knape   tel.   0186-651581
M. Saarloos   tel.  0187-630099
 

terug