Bijbelkring Bijbelkring
Ongeveer één keer in de twee weken komen we op woensdagavond bij elkaar als Bijbelkring. Dit jaar bespreken we het boekje van ds. H.J. van der Veen, In Gesprek: : bijbelstudies over ontmoetingen met Jezus. In dit boekje gaat het over ontmoetingen die de Heere Jezus heeft met heel verschillende personen. In deze gesprekken komen verschillende thema’s aan de orde: leven, dorst, kruimels, vrijspraak, spot, paradijs en twijfel. Het bestuderen van deze onderwerpen levert voldoende gespreksstof op.
De volgende data hopen we bij elkaar te komen (D.V.):
25 september 2019
16 oktober 2019
20 november 2019
27 november 2019
11 december 2019
15 januari 2020
29 januari 2020
12 februari 2020
19 februari 2020
18 maart 2020
25 maart 2020
De avond begint om 19:45 uur en duurt tot ongeveer 21:15 uur. Van harte welkom!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ds. Buitink (0186-571066 en ds.c.h.buitink@hervormdklaaswaal.nl)
 
Hartelijke groeten,
Ds. C.H. (Christiaan) Buitink
Rankpad 2
3286 AS Klaaswaal
0186-571066
ds.c.h.buitink@hervormdklaaswaal.nl
 
 
terug