Woensdagochtendbijbelkring

Gedurende het winterseizoen komen we één keer per maand bijeen in De Schaapskooi. Om tien uur staat de koffie klaar. We bidden samen en lezen een gedeelte uit de Bijbel, dit jaar de 1 Petrusbrief. Daar praten we dan over door. Het is fijn, en het kan bemoedigend zijn, om met elkaar te delen wat woorden uit zo'n Bijbelgedeelte ons te zeggen hebben. Rond half twaalf sluiten we af.

Mocht dit stukje u nieuwsgierig hebben gemaakt, kom gerust eens langs.
Contactpersoon: ds. C.H. Buitink (0186-571066 en ds.c.h.buitink@hervormdklaaswaal.nl)

Data 2021 - 2022:
13 oktober
17 november
8 december
12 januari
9 februari
23 maart
20 april
 

terug