Collectegeld overmaken ?

Als Kerkrentmeesters en Diaconie bieden we de mogelijkheid om uw collectegeld over te maken. Dit kan op rekeningnummer NL51RABO0373711522 t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Klaaswaal onder vermelding van Collectes.

Het overgemaakte bedrag wordt gelijkmatig verdeeld over de 3 doelen (instandhouding eredienst, diaconie en Instandhouding predikantsplaats).

Wilt u een andere verdeling dan graag mailen naar ontvanger@hervormdklaaswaal.nl

terug