Contactgegevens

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de predikant of scriba van onze gemeente.

Predikant:  vacant

Scriba:  ouderling A. van der Pligt | 06 - 12 64 82 03 |  scriba@hervormdklaaswaal.nl

Bezoek-en postadres van onze gemeente: Hervormde Gemeente Klaaswaal l  Kerkstraat 18 l  3286 AK  Klaaswaal


Rekeningnummers:

Kerkvoogdij:   NL 51 RABO 0373711522 t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Klaaswaal

Diaconie :  NL 81 RABO 0332 0004 00
 

Klik hier voor de kaart en/of route beschrijving via google maps.

 

 

 

 

 

 

terug