Corona versoepelingen

Met ingang van zondag 27 februari vervallen een groot aantal van de coronabeperkingen. Dankbaar zijn we dat we als gemeente dan weer op "gebruikelijke" wijze de kerkdienst kunnen houden.

Als kerkenraad zijn we ons ervan bewust dat de versoepelingen voor sommigen van ons wel snel zijn gegaan en kunnen ons voorstellen dat u mogelijk voor uzelf nog wel de 1,5 meter afstand norm wil handhaven. Wij willen een gedeelte van het kerkgebouw reserveren waar we de 1,5 meter norm toepassen. Wilt u van dit gedeelte gebruik maken dan kunt u dit melden, uiterlijk op de vrijdag, bij de scriba, telefoon 06-20013612. De kosters weten dan hoeveel ruimte ze moeten reserveren en voor wie.
terug