De Kerkenraad

Onze  kerkenraad  bestaat uit 13 personen. Vier wijkouderlingen, een jeugdouderling, een evangelisatie ouderling, een scriba-ouderling, drie diakenen,  twee ouderlingen-kerkrentmeester en een predikant.

Het moderamen ( het dagelijks bestuur) wordt gevormd door:
diaken W.Molendijk ( voorzitter ), ouderling W.C. Makkenze ( scriba), ouderling- kerkrentmeester H. Remmers , Ds. C.H. Buitink ( 2e voorzitter )
 
Predikant : Ds. C.H. Buitink 0186-571066
ds.c.h.buitink@hervormdklaaswaal.nl

Contact-persoon Kerkenraad : 
Sriba Hervormde Gemeente Klaaswaal
Email: scriba.hgk@gmail.com

terug