De Kerkenraad

Onze kerkenraad bestaat uit 13 personen. Vier wijkouderlingen, een jeugdouderling, een evangelisatie-ouderling, een scriba-ouderling, drie diakenen,  twee ouderlingen-kerkrentmeester en een predikant.

Het moderamen (het dagelijks bestuur) wordt gevormd door: diaken W. Molendijk (voorzitter), ouderling-kerkrentmeester H. Remmers, Ds. C.H. Buitink (2e voorzitter). Waarnemend scriba is: ouderling M. van Puffelen.
 
Predikant : Ds. C.H. Buitink 0186-571066
ds.c.h.buitink@hervormdklaaswaal.nl

Voor contact met de kerkenraad mail naar: scriba.hgk@gmail.com 

terug