De Kerkenraad

Onze kerkenraad bestaat uit 13 personen:
Vier wijkouderlingen, een jeugdouderling, een evangelisatie-ouderling, een scriba-ouderling, drie diakenen, twee ouderlingen-kerkrentmeester.
Momenteel is er geen predikant.

Het moderamen (het dagelijks bestuur) wordt gevormd door:
-diaken W. Molendijk (voorzitter)
-predikant vacant
-ouderling M.H. van Puffelen (2e voorzitter)
-ouderling A. van der Pligt (scriba)
-ouderling-kerkrentmeester J.P. van Dijke

Voor contact met de kerkenraad mail naar: scriba.hgk@gmail.com 
 
 

terug