De Kerkenraad De Kerkenraad

De Kerkenraad 
Onze  kerkenraad  bestaat uit 13 personen. Vier wijkouderlingen, een jeugdouderling, een evangelisatie ouderling, een scriba-ouderling, drie diakenen,  twee ouderlingen-kerkrentmeester en een predikant.
Het moderamen ( het dagelijks bestuur) wordt gevormd door:
diaken W.Molendijk ( voorzitter ), ouderling W.C. Makkenze ( scriba), ouderling- kerkrentmeester H. Remmers , Ds. C.H. Buitink ( 2e voorzitter )
 
Predikant : Ds. C.H. Buitink 0186-571066


Contact-persoon Kerkenraad :  Dhr. W.C. Makkeze 
0186-571427

                                        

terug