Catechisatie

Tijdens het winterseizoen ontmoeten we jou graag bij één van de catechese groepen. We willen daar samen ontdekken hoe goed het is om elke dag met God te leven. We zoeken samen naar antwoorden op vragen als: 'Wat geloof ik nu eigenlijk?' en 'Hoe leg ik dat uit aan mijn vrienden en vriendinnen?’
Ook praten we met elkaar over hoe je de Heere God kunt dienen in alles wat je doet en wat jij van Zijn aanwezigheid kan merken.
 
Praktische info
De catechisaties worden dit jaar op de onderstaande dagen en tijdstippen gegeven. Alle groepen komen bij elkaar in gebouw De Schaapskooi achter de Hervormde Kerk.
 
 1. 12-16 jaar (voortgezet onderwijs): wekelijks op maandagavond van 18.45-19.30 uur door Ernate van Dijke
   
 2. 17 jaar en ouder: tweewekelijks op zondagochtend van 11:00 – 12:30 uur door Richtje Keizer 
   
 3. Belijdeniscatechisatie: Denk je erover om belijdenis van het geloof af te leggen, geef je dan op voor de belijdeniscatechese. Wil je er eerst over praten, dan kan dat natuurlijk ook. Neem hiervoor contact op met dominee Agterhuis, E-mail: predikant@kerkheinenoord.nl
  Hij zal ook de belijdeniscatechese verzorgen 

   
 4. Jong belijdende leden kring 21+ zal op dinsdagavond om de 3 weken plaatsvinden in De Schaapskooi. Alle jong belijdende leden zijn van harte welkom op deze kring. Wij gaan met elkaar in gesprek over ons geloof en alles wat daarbij komt kijken. We lezen een boekje en behandelen het gelezen gedeelte met elkaar. 
  Heb je vragen of wil je aansluiten, neem dan even contact op met Williane Makkenze,
  E-mail: w.makkenze@gmail.com
 
Catechese methode
12-16 jaar: Leer & Leef. Een nieuwe, eigentijdse methode die zoveel mogelijk aansluit bij de thema’s van de Heidelbergse Catechismus. Op een aansprekende manier komen thema’s als God de Vader, geloven, de eredienst en jij & de ander aan bod.

17+: Met Gods woord als uitgangspunt spreken we over wat het betekent om discipel te zijn (aan de hand van een boekje uit de kringserie). Daarnaast komen uiteenlopende onderwerpen als redding, orgaandonatie, zondagsrust en gemeente-zijn aan de orde. Er is veel ruimte voor inbreng van eigen vragen.

Belijdeniscatechese: In deze groep bereiden we ons voor op het doen van belijdenis door helder te krijgen waar je ‘ja’ op zegt, spreken we bijvoorbeeld door over de viering van het Heilig Avondmaal, zonde, verlossing en staan we erbij stil wat het betekent om vandaag de dag christen te zijn.

We zouden het fijn vinden wanneer u als ouders uw kinderen wilt stimuleren om naar de catechisatie te komen.
We bidden dat de catechese mag bijdragen aan het ‘opgroeien in de kennis en de genade van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus’ (2 Petr. 3:18). Neemt u onze jongeren en de catecheten in uw voorbede mee?
Neem voor meer informatie gerust contact op met Johan van den Boogaart, jeugdouderling,
E-mail: jeugdouderling@hervormdklaaswaal.nl
 

Ernate van Dijke, Johan van den Boogaart en Richtje Keizer 
 
terug