Kerkdienst nu met beeld en geluid Kerkdienst nu met beeld en geluid
Alle kerkdiensten zijn nu met beeld en geluid te volgen via www.kerkdienstgemist.nl !!
 
Vanwege het Corona-virus zijn er geen overige kerkelijke activiteiten Vanwege het Corona-virus zijn er geen overige kerkelijke activiteiten
Uitzendingen van de kerkdiensten en de schakel zijn via www.kerkomroep.nl of www.kerkdienstgemist.nl te beluisteren.
 
 
De Schakel De Schakel

Na jaren weggeweest is ‘De Schakel’ weer terug met een vernieuwde invulling! Op deze manier hopen we te midden van alle zorgelijke nieuwsberichten, ook het goede nieuws te laten horen. En terwijl alle activiteiten stil liggen toch doordeweeks met elkaar de Heere God te bidden, de Bijbel te lezen en met elkaar contact te hebben. Voorlopig elke woensdagavond van 19:30 uur tot 20:00 uur via kerkomroep.nl, kerkradio en kerkdienstgemist.nl  Gebed, Bijbelgedeelte, meditatie en enkele liederen. Graag uw bijdrage in verzoeknummers en eventueel een gedicht.
Deze kunt u sturen naar predikant@hervormdklaaswaal.nl 
Hopelijk luistert u mee, zodat dit programma tot versterking van de relatie met de Heere God en tot opbouw van onze gemeente zal zijn.


 
collectegeld overmaken ? collectegeld overmaken ?
Als Kerkrentmeesters en Diaconie bieden we de mogelijkheid om uw collectegeld over te maken.
Dit kan op rekeningnummer NL51RABO0373711522 t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Klaaswaal onder vermelding van Collectes
Het overgemaakte bedrag wordt gelijkmatig verdeeld over de 3 doelen (instandhouding eredienst, diaconie en Instandhouding predikantsplaats).
Wilt u een andere verdeling dan graag mailen naar ontvanger@hervormdklaaswaal.nl of bellen 06-22464293 (Theo Middelkoop)
Later volgt ook nog een mogelijkheid om contant geld en collectebonnen in te leveren. 
 
Wijziging kerkdiensten i.v.m. Corona-virus Wijziging kerkdiensten i.v.m. Corona-virus
Maatregelen vanwege het coronavirus
 
• In een extra vergadering hebben we  als kerkenraad gesproken over de voortgang van de kerkelijke activiteiten binnen onze gemeente in verband met het coronavirus. Door de Nederlandse overheid is besloten dat alle bijeenkomsten met meer dan 30 personen afgelast dienen te worden. Als kerkenraad willen wij, conform Romeinen 13, onze overheid gehoorzaam zijn, waardoor de diensten voorlopig anders worden ingevuld. De diensten zullen namelijk worden gehouden zonder gemeenteleden/bezoekers, maar zijn voor iedereen thuis te volgen via de kerkradio, kerkomroep.nl, kerkdienstgemist.nl, zoals het geloof is uit het gehoor (Romeinen 10:17).  Deze vorm biedt de gelegenheid om in huiselijke kring de dienst te beleven en met elkaar verbonden te blijven.

Ga dus naar www.kerkomroep.nl of www.kerkdienstgemist.nl en zoek de gemeente Hervormd Klaaswaal.
Als u via uw tablet of mobiele telefoon luistert kunt u ook de kerkomroep app downloaden.• Wij realiseren ons dat het samenkomen als gemeente in ons kerkgebouw heel belangrijk en waardevol is voor ons allemaal. Daarom doet het ons pijn om noodgedwongen dit besluit te moeten nemen, maar we hebben geprobeerd hierin te zoeken naar het beste alternatief om zo onze verantwoordelijkheid te nemen.
 
• Voor degenen die niet beschikken over een kerkradio of internet, hopen wij dat zij bij familie, vrienden of buren, zullen kunnen meeluisteren.
 
• Naast dit besluit hebben wij ook gesproken over andere kerkelijke activiteiten. 

Voorlopig zijn alle overige kerkelijke activiteiten stil gezet.
 
• Tot slot heeft de overheid ook opgeroepen om het brengen van bezoeken (aan kwetsbare ouderen) zoveel mogelijk te beperken, waardoor de ouderlingen en predikant het zullen moeten beperken tot telefonisch 'bezoek'.
 
• Wij vragen u in dit alles om uw persoonlijke voorbede voor de gemeente en voor allen die verantwoordelijkheid dragen, plaatselijk, landelijk en wereldwijd, in het vertrouwen dat de Heere Jezus zorgt voor zijn gemeente.
 
• Zijn er pastorale vragen of zorgen, neem dan contact op met uw wijkouderling of scriba. Ook voor praktische hulp kunt u uiteraard een beroep doen op het diaconale team, te bereiken via de wijkouderling, predikant of scriba.