Coronamaatregelen

Uit de kerkenraad
  • In de kerkenraadsvergadering van afgelopen donderdag is besloten hoe om te gaan met de nieuwe coronamaatregelen die werden aangekondigd in de persconferentie van 26 november jl.
  • We vragen uw aandacht voor de algemene regels in het kerkgebouw: bij klachten thuisblijven, handen ontsmetten, mondkapje tijdens verplaatsen en de 1,5 meter norm.
  • In verband met de avondlockdown verplaatsen we de eredienst van 18:00 uur naar 15:30 uur.
  • Gebruik van de Schaapskooi / kerkgebouw: na 17.00 geen enkele activiteit (jeugdclubs, mannenvereniging, bijbelkringen enz). Uitzondering op deze regel zijn de 12+ en 15+ catechisatiegroepen. Deze kunnen op de gewone tijd doorgang vinden. Overdag maximaal 15 personen in de grote zaal van de Schaapskooi. Zaal is niet beschikbaar voor verhuur.
  • De kerkenraad is zich bewust dat deze nieuwe beperkingen veel vragen op roepen. Het dilemma waarmee de overheid worstelt is ook het dilemma waar we als kerkenraad mee geconfronteerd worden. We vragen echter uw begrip voor de genomen besluiten naar aanleiding van de nu geldende coronamaatregelen. In afwachting van nieuwe ontwikkelingen gelden bovengenoemde besluiten. Heeft u nog specifieke vragen over de invulling van de genomen besluiten dan kunt u contact opnemen met de kerkenraad.

Update Covid 19

Bericht vanuit de kerkenraad over de kerkdiensten 
Naar aanleiding van door premier Rutte afgekondigde verscherpte maatregelen in verband met het coronabeleid zijn er afgelopen maandag vanuit de PKN, Classis Delta, de volgende nieuwe richtlijnen gekomen.
Vanaf zondag 7 november dragen we bij binnenkomst in de kerk weer mondkapjes. Als u plaats heeft genomen mag u het mondkapje afdoen. Ook bij het verlaten van de kerk gebruiken we het mondkapje. Bij binnenkomst in de kerk desinfecteren wij onze handen. We bewaren onderling zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bij alle kerkelijke activiteiten. Let bij de kerkdiensten op de banken en stoelen met groene sticker. Vooralsnog blijven we wel zingen, zij het maximaal 1 couplet per zangmoment. Aanmelden voor de dienst is vooralsnog niet nodig.
Bij klachten blijft u thuis en hopen wij dat u thuis de dienst zult meemaken.

Collectegeld overmaken ?

Als Kerkrentmeesters en Diaconie bieden we de mogelijkheid om uw collectegeld over te maken.

Dit kan op rekeningnummer NL51RABO0373711522 t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Klaaswaal onder vermelding van Collectes.

Klik verder voor meer informatie.

Aanmelden nieuwsbrief

Klik hier om je aan te melden voor de nieuwsbrief.

Dagelijks woord