Protocol Eredienst Protocol Eredienst
Protocol Eredienst
Geachte broeders en zusters,

Vanaf 5 juli 2020 zijn de kerkdiensten hervat met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM rondom het coronavirus.
Daardoor zal de kerkdienst anders verlopen dan u gewend bent.
We willen u kort uitleggen welk protocol we volgen.
Aanmelden
Op de website van de kerk kunnen gemeenteleden zich, tot uiterlijk donderdag 18:00 uur aanmelden via
een aanmeldknop  https://www.hervormdklaaswaal.nl/
Als u niet over internet beschikt, kunt u zich iedere woensdagavond tussen 18:00 en 20:00 uur telefonisch
aanmelden op nummer:   06 – 48 48 33 36
U maakt een keuze voor de ochtenddienst en/of voor de avonddienst.
Toekenning van de aanvraag verloopt volgens het alfabet.
Uitsluitend als u aan de beurt bent, ontvangt u uiterlijk vrijdagavond 21:00 uur via e-mail of telefonisch een uitnodiging voor de dienst.

Binnenkomst van kerk en kerkzaal

U dient een mondkapje te dragen bij binnenkomst. Op het moment dat u op uw plaats zit mag dit mondkapje weer af.
Bij het verlaten van het gebouw dient u wederom een mondkapje te dragen.


● Alleen de ingang via de Schaapskooi is geopend
● U wordt ontvangen door een coördinator
● Een coördinator vraagt u of u klachten heeft
● De deuren van de Schaapskooi staan open, zodat u geen deurklink hoeft aan te raken
● In de hal staat een desinfecterend middel, het desinfecteren van de handen is verplicht
● Na het desinfecteren van de handen krijgt u een plek in de kerk toegewezen door een coördinator
Verlaten van de kerk
● Na de dienst zijn er vier uitgangen beschikbaar voor het verlaten van de kerk
● Ieder vak heeft een eigen uitgang
● Na de dienst kunt u de kerk rustig en bank voor bank verlaten
● We vragen u nadrukkelijk niet op het kerkplein te blijven praten
Eigen spullen
In de kerk zijn geen eigen spullen meer aanwezig.
Dit in verband met het schoonmaken en desinfecteren van de kerk na elke dienst.
Wij kunnen helaas niet garanderen dat u op uw “eigen” plekje in de kerk kunt zitten.
U kunt uw eigen bijbel, zangboekje of kussen meenemen en aan het einde van de dienst weer mee naar huis
nemen.
Als u geen Weerklankbundel heeft, kunt u uit de hal een blad met de liederen mee de kerk in nemen.
Ouderen en kwetsbare mensen
Ouderen en kwetsbare mensen zijn uiteraard welkom in de kerk.
Als kerk doen wij er alles aan om de gezondheid van iedereen te waarborgen.
We raden u aan om de beslissing de kerk te bezoeken zorgvuldig te overwegen.
Overig
● Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden
● Huisgenoten zitten bij elkaar (u kunt per gezin aanmelden)
● Gaven worden gegeven (zoals we inmiddels gewend zijn) via de GIVT-app of worden overgemaakt
● Volg de aangewezen looproutes
● Gemeentezang is momenteel niet mogelijk ( er wordt gezongen door een aantal voorzangers )
● Volg de aanwijzingen op van coördinatoren
● Van de garderobe kan geen gebruik worden gemaakt
● U neemt uw jas of paraplu mee de kerk in
● Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken
● Kinderoppas is ook weer mogelijk, u kunt dit aanmelden via het aanmeldingsformulier voor de kerkdienst.
Wij zijn ons ervan bewust dat we veel van u als gemeentelid vragen.
We hopen op goede en gezegende diensten met elkaar.
Bij vragen kunt u contact op nemen met één van de leden van de kerkenraad.
 
terug