PKN
Hervormde Gemeente Klaaswaal
 
De Kerkenraad De Kerkenraad

De Kerkenraad 
Onze  kerkenraad  bestaat uit 13 personen. Vier wijkouderlingen, een jeugdouderling, een evangelisatie ouderling, een scriba-ouderling, drie diakenen,  twee ouderlingen-kerkrentmeester en een predikant.
Het moderamen ( het dagelijks bestuur) wordt gevormd door:
diaken W.Molendijk ( voorzitter ), ouderling W.C. Makkenze ( scriba), ouderling- kerkrentmeester H. Remmers , Ds. C.H. Buitink ( 2e voorzitter )
 
Predikant : Ds. C.H. Buitink 0186-571066


Contact-persoon Kerkenraad :  Dhr. W.C. Makkeze 
0186-571427

                                        

 
Missie Missie

De  Hervormde Gemeente van Klaaswaal behoort  tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De God en Vader van onze Here Jezus Christus heeft hier in Klaaswaal door de eeuwen heen, door de prediking van het Woord en door de werking van Zijn Geest, mensen geroepen uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht. Daarom is de gemeente geen werk van mensen, maar is zij gemeente van de Heere Jezus Christus. Het is ons verlangen om dit licht van het evangelie ook nu te laten schijnen in de samenleving. zodat des te meer zichtbaar mag worden wie Jezus Christus is en door ons anderen behouden worden.
Gods Woord, de Bijbel is de norm voor ons gemeente zijn.
De gemeente belijdt het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof zoals verwoord in de algemeen belijdenisgeschriften van de Kerk.
De gemeente wil staan in de traditie van de reformatie zoals dit beleden wordt in de Gereformeerde belijdenissen.

 

 

 


 

 
 
 

Morgendienst / 4e lijdenszondag / Bediening Heilige Doop
datum en tijdstip 24-03-2019 om 09:30 uur
meer details

Avonddienst
datum en tijdstip 24-03-2019 om 18:00 uur
meer details

Collectebonnen verkoop
datum en tijdstip 03-04-2019 om 19:30
meer details

Collectebonnen verkoop
datum en tijdstip 01-05-2019 om 19:30
meer details

 
Kerkdienst gemist ?
Kerkdienst gemist, of live meeluisteren ?

Klik hier !

 
World Servants 2018 Verslag
Leuk verslag van de World Servants deelnemers !
Zie menu item World Servants en klik hier voor een leuk filmpje van de reis.
In het foto album nog een paar mooie foto´s van deze bijzondere reis.
 
Wijziging rekeningnummer Kerkrentmeesters
Rekeningnummer van de Kerkrentmeesters is gewijzigd.
zie voor meer info Kerkrentmeesters pagina en de contact pagina !
 
Zendingspost Maart 2018
Zendingspost van Maart 2018 is te vinden bij publicaties.
 
Jeugdnieuws
De Januari 2018 editie van de Jeugdnieuwsbrief is uit.
Te vinden bij publicaties !
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.