Contact gegevens Contact gegevens

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de predikant of scriba van onze gemeente :

Predikant :  Ds. C.H. Buitink
0186-571066
ds.c.h.buitink@hervormdklaaswaal.nl

Scriba  :  Dhr. W.C. Makkenze  0186-571427 scriba.hgk@gmail.com

Bezoek en postadres van onze gemeente :

Hervormde Gemeente Klaaswaal

Kerkstraat 18

3286 VB  Klaaswaal

Rekeningnummers:

Kerkvoogdij:   

Het college van Kerkrentmeesters heeft het betalingsverkeer onder gebracht bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG)
SKG verzorgt dit voor veel gemeenten binnen de PKN, is veel voordeliger dan de reguliere banken.
De SKG heeft ook tot doel dat PKN-kerken elkaar -via hen- financieel kunnen helpen.
De SKG heeft een bankvergunning en laat alle transacties sinds 1 november 2018 lopen via de Rabo Bank
Per 1 november 2018 vragen wij u om alle betalingen aan de kerkrentmeesters (bv Kerkbalans, collectebonnen,....)
te doen op rekeningnummer NL 51 RABO 0373711522 t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Klaaswaal.
Het oude rekeningnummer kan nog een jaar gebruikt worden.
 
Diaconie : 
NL 81 RABO 0332 0004 00

 

Klik hier voor de kaart en/of route beschrijving via google maps.

 

Voor vragen en of opmerkingen inzake de website :

Dhr. H. Remmers  henri.remmers@kpnmail.nl

 

 

 

terug