Contactgegevens

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de predikant of scriba van onze gemeente.

Predikant:  Ds. C.H. Buitink  l   0186-571066   l  ds.c.h.buitink@hervormdklaaswaal.nl

Scriba:  scriba.hgk@gmail.com

Bezoek-en postadres van onze gemeente: Hervormde Gemeente Klaaswaal l  Kerkstraat 18 l  3286 AK  Klaaswaal


Rekeningnummers:

Kerkvoogdij:   NL 51 RABO 0373711522 t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Klaaswaal

Diaconie :  NL 81 RABO 0332 0004 00
 

Klik hier voor de kaart en/of route beschrijving via google maps.

 

Voor vragen en of opmerkingen inzake de website: Dhr. H. Remmers  henri.remmers@kpnmail.nl

 

 

 

 

terug