Mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften" Mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften"
Mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften"

Wij houden ons bezig met bijbelstudie, zoals de naam van de vereniging aangeeft. 
De Hervormde Vaan, een uitgave van de bond van mannenverenigingen, gebruiken we hierbij.
Hierin staan verschillende bijbelstudies, zowel uit het O.T. als N.T.
De vergaderingen vinden plaats in De Schaapskooi, het gebouw achter de kerk.
Op dinsdagavond één keer in de twee weken komen we bij elkaar, we beginnen om half acht en eindigen om half tien. De data staan vermeld in de wekelijkse nieuwsbrief, verkrijgbaar bij de ingang van de kerk.
Ons ledental is op het ogenblik dertien personen, de leeftijden variëren van jong tot oud. De vereniging is aangesloten bij de Bond van Nederlandse Hervormde Mannen-verenigingen op Gereformeerde Grondslag.
Contactpersoon voor inlichtingen.
W.B. van Gameren  Tel. 0186-573035
Paukenslag 2
3286 TD Klaaswaal                  
 
terug