PKN
Hervormde Gemeente Klaaswaal
 
Wijziging rekeningnummer Wijziging rekeningnummer

Gemeente,
 

Het college van Kerkrentmeesters heeft het betalingsverkeer onder gebracht bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG)
SKG verzorgt dit voor veel gemeenten binnen de PKN, is veel voordeliger dan de reguliere banken.
De SKG heeft ook tot doel dat PKN-kerken elkaar -via hen- financieel kunnen helpen.
De SKG heeft een bankvergunning en laat alle transacties sinds 1 november 2018 lopen via de Rabo Bank
Per 1 november 2018 vragen wij u om alle betalingen aan de kerkrentmeesters (bv Kerkbalans, collectebonnen,....)
te doen op rekeningnummer NL 51 RABO 0373711522 t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Klaaswaal.
Het oude rekeningnummer kan nog een jaar gebruikt worden.
 

Voor vragen kunt u Theo Middelkoop bellen (573616) of mailen (

 

 
Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters

Organisatie en structuur
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit drie leden, waarvan twee leden (ouderling kerkrentmeesters) deel uitmaken van de kerkenraad. Alle drie de leden hebben in de vergaderingen van het college van kerkrentmeesters een gelijke stem. Daarnaast functioneert een commissie van bijstand met minimaal twee en maximaal vier leden, die een adviserende stem heeft in de vergaderingen van het college van kerkrentmeesters. Voor speciale of specialistische taken worden commissies ingesteld, die verantwoording afdragen aan het college van kerkrentmeester over de verrichte werkzaamheden.

Inkomsten
Het college van kerkrentmeesters werkt met “levend” geld, dat wil zeggen dat de jaarlijkse uitgaven gedekt worden met de jaarlijkse bijdragen en giften van de gemeenteleden. De belangrijke posten voor de inkomsten worden gevormd door de “vrijwillige bijdragen”, de collecten “instandhouding eredienst”, de bid- en dankstond collecten, de acceptgiroacties met Pasen en Oudjaar en de acceptgiro’s voor de Generale kas. Verder worden er inkomsten geboekt via de Gebruikte Goederen Markt (GGM), welke projectmatig worden ingezet.

Collecten en giften
In de erediensten worden drie collecten gehouden, waarvan de derde (extra) collecte in het verleden bestemd is geweest voor respectievelijk het restauratiefonds en voor het fonds voor het nieuw kerkelijk centrum. Om de lopende tekorten te dekken is de derde collecte in stand gebleven.
De eerste collecte is bestemd voor instandhouding eredienst”. De collecten moeten samen met de vrijwillige bijdragen zorgen voor de middelen van het college van kerkrentmeesters. Het zal noodzakelijk blijven hierop de gemeente voortdurend te attenderen zodat het plaatselijk kerkenwerk voortgang kan vinden. Jaarlijks wordt in overleg met het college van diakenen een collecterooster opgesteld.


Contact-persoon College van Kerkrentmeesters : Dhr. H. Remmers 0186-573540 


 

 

 
 
 

Morgendienst / 4e lijdenszondag / Bediening Heilige Doop
datum en tijdstip 24-03-2019 om 09:30 uur
meer details

Avonddienst
datum en tijdstip 24-03-2019 om 18:00 uur
meer details

Collectebonnen verkoop
datum en tijdstip 03-04-2019 om 19:30
meer details

Collectebonnen verkoop
datum en tijdstip 01-05-2019 om 19:30
meer details

 
Kerkdienst gemist ?
Kerkdienst gemist, of live meeluisteren ?

Klik hier !

 
World Servants 2018 Verslag
Leuk verslag van de World Servants deelnemers !
Zie menu item World Servants en klik hier voor een leuk filmpje van de reis.
In het foto album nog een paar mooie foto´s van deze bijzondere reis.
 
Wijziging rekeningnummer Kerkrentmeesters
Rekeningnummer van de Kerkrentmeesters is gewijzigd.
zie voor meer info Kerkrentmeesters pagina en de contact pagina !
 
Zendingspost Maart 2018
Zendingspost van Maart 2018 is te vinden bij publicaties.
 
Jeugdnieuws
De Januari 2018 editie van de Jeugdnieuwsbrief is uit.
Te vinden bij publicaties !
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.