Evangelisatie bijbelkring

Een laagdrempelige bijbelstudie waarin we met elkaar nadenken en spreken over wat het christelijk geloof inhoudt en betekent in ons dagelijks leven.
We komen eens per maand op woensdagavond bij elkaar in de Schaapskooi, aanvang 20.00 uur.
We hebben een vrij stabiele deelnemersgroep, maar u bent van harte welkom om met ons mee te doen.
We openen samen de Bijbel en gebruiken daarbij een laagdrempelig en actueel boekje als leidraad.

De volgende data staan gepland voor dit winterseizoen (D.V.):
woensdag 28 september 2022
woensdag 19 oktober 2022
woensdag 23 november 2022
woensdag 14 december 2022 
woensdag 18 januari 2023
woensdag 15 februari 2023
woensdag 22 maart 2023
woensdag 19 april 2023
woensdag 24 mei 2023

Van harte welkom!!
Neem voor vragen gerust contact op met Rien Bos op 06-42266551 of rienbos@solcon.nl 
 
terug