Ik zie je! Jeugdpastoraat

Ik zie je is er speciaal voor jou als jongere. Want jij bent uniek en belangrijk voor God en voor de mensen om je heen. Juist als je jong bent kun je met vragen lopen die je niet zomaar stelt. Soms zijn er problemen in je omgeving, die je niet zo makkelijk met iemand kunt of wilt bespreken. Of je hebt vragen over jezelf, het geloof of een gebeurtenis in je leven. Kortom, zaken waar je niet goed uitkomt of die je gewoon eens wilt delen. Voorbeelden hiervan zijn:
  • je wordt gepest
  • je ouders gaan scheiden
  • je bent verdrietig na het overlijden van iemand
  • je hebt weinig zelfvertrouwen
In zo’n geval kun je contact opnemen met iemand van het jeugdpastoraat. Wij willen er voor je zijn om naar je te luisteren, om samen over dingen te praten en om samen naar oplossingen te zoeken. Soms zijn problemen erg groot en kunnen die niet zomaar worden opgelost. Maar meestal kom je met elkaar toch een stapje of zelfs een grote stap verder. Omdat we geloven dat God in elke situatie kan helpen, zullen we altijd proberen om de God en de Bijbel te betrekken bij de gesprekken.

In principe blijft alles wat we bespreken vertrouwelijk. Dat betekent dat het tussen ons en jou blijft. In een enkel geval zijn problemen van een jongere zo groot of belangrijk dat we het wel met iemand anders moeten delen. We zullen het altijd van tevoren aangeven als we dat moeten doen.

Je kunt ons bellen of mailen of ons gewoon een keertje aanspreken. Weet dat we graag de tijd voor je maken, waar je ook mee zit!
 
- Christine Remmers
- Adrian van Dijk
- Johan van den Boogaart
terug