Jeugdclubs Jeugdclubs

Jeugdraad

De jeugdraad is een commissie die zich bezighoud met de centrale thema’s in het jeugdwerk van de gemeente. De jeugdraad bestaat uit de jeugdouderling (Marcel van der Veer), een afgevaardigde van de jeugdclubs (Mark van Puffelen), een afgevaardigde van de zondagschool (Willy de Reus) en een gemeentelid (Sjanie van der Veer). Zij houden zich bezig met de actuele stand van zaken van het jeugdwerk, het kiezen van het jaarthema, het organiseren van toerustingsavonden voor leidinggevenden, het organiseren van de bezetting van leidinggevenden bij de verschillende activiteiten en clubs en het bewaken en bijsturen van het beleidsplan. Op deze manier willen we ervoor zorgdragen dat de talenten van de jeugdleiders op de juiste wijze benut worden en dat voldoende toerusting voor de jeugdleiders aanwezig is.


Als er vragen zijn, stapt u dan gerust naar een van de jeugdraadleden.

--
Mark van Puffelen
Menno ter Braaklaan 221
2624 TE Delft
06-24627815

Jeugdraad

 

terug