Mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften"

Mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften"

Wij houden ons bezig met Bijbelstudie, zoals de naam van de vereniging aangeeft. 
De Hervormde Vaan, een uitgave van de bond van mannenverenigingen, gebruiken we hierbij.
Hierin staan verschillende Bijbelstudies, zowel uit het O.T. als N.T.

De vergaderingen vinden plaats in De Schaapskooi, het gebouw achter de kerk. Op dinsdagavond één keer in de twee weken komen we bij elkaar, we beginnen om 19:30 uur en eindigen om 21:30 uur. De data staan vermeld in de wekelijkse nieuwsbrief, verkrijgbaar bij de ingang van de kerk.

Ons ledental is op het ogenblik 10 personen, de leeftijden variëren van jong tot oud. Nieuwe leden zijn van harte welkom!! De vereniging is aangesloten bij de Bond van Nederlandse Hervormde Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag.

Contactpersoon voor inlichtingen:
W.B. van Gameren
wbvangameren@kpnmail.nl - tel. 0186-573035
Paukenslag 2
3286 TD Klaaswaal                  
 
terug

Agenda

Morgendienst - Startzondag

zo 01 okt 2023 om 09.30 uur

Koffiedrinken

zo 01 okt 2023 om 11:30

Avonddienst - Jeugddienst

zo 01 okt 2023 om 18.00 uur

Morgendienst

zo 08 okt 2023 om 09.30 uur

Avonddienst

zo 08 okt 2023 om 18.00 uur

Ledenregistratie en ledenlijst

De kerkenraad zou graag de ledenregistratie van de gemeente optimaliseren door het invoeren van actuele telefoonnummers en mailadressen.
Het is soms lastig om de juiste gegevens te achterhalen voor bijvoorbeeld het maken van een afspraak voor een huisbezoek.

Meer info en het invulformulier kun u vinden onder menu item Publicaties en Media

Gebruikte Goederenmarkt (GGM) verkoopdagen

De gebruikte goederen markt ( GGM ) is weer geopend:
18-19-20 maart / 1-2-3 april / 15-16-17 april / 29-30 april - 1mei 
Aanmelding via een tijdslot op de site: www.ggmklaaswaal.nl

 

Wijziging rekeningnummer Kerkrentmeesters

Rekeningnummer van de Kerkrentmeesters is gewijzigd.
zie voor meer info Kerkrentmeesters pagina en de contact pagina !

Kerkdienst live meeluisteren ?

Ga naar www.kerkdienstgemist.nl  of www.kerkomroep.nl