Missie

De  Hervormde Gemeente van Klaaswaal behoort  tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De God en Vader van onze Here Jezus Christus heeft hier in Klaaswaal door de eeuwen heen, door de prediking van het Woord en door de werking van Zijn Geest, mensen geroepen uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht.

Daarom is de gemeente geen werk van mensen, maar is zij gemeente van de Heere Jezus Christus. Het is ons verlangen om dit licht van het evangelie ook nu te laten schijnen in de samenleving. zodat des te meer zichtbaar mag worden wie Jezus Christus is en door ons anderen behouden worden.

Gods Woord, de Bijbel is de norm voor ons gemeente zijn. De gemeente belijdt het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof zoals verwoord in de algemeen belijdenisgeschriften van de Kerk.

De gemeente wil staan in de traditie van de reformatie zoals dit beleden wordt in de Gereformeerde belijdenissen.

 

 

 


 

terug