Missie

De  Hervormde Gemeente van Klaaswaal behoort  tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De God en Vader van onze Here Jezus Christus heeft hier in Klaaswaal door de eeuwen heen, door de prediking van het Woord en door de werking van Zijn Geest, mensen geroepen uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht.

Daarom is de gemeente geen werk van mensen, maar is zij gemeente van de Heere Jezus Christus. Het is ons verlangen om dit licht van het evangelie ook nu te laten schijnen in de samenleving. zodat des te meer zichtbaar mag worden wie Jezus Christus is en door ons anderen behouden worden.

Gods Woord, de Bijbel is de norm voor ons gemeente zijn. De gemeente belijdt het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof zoals verwoord in de algemeen belijdenisgeschriften van de Kerk.

De gemeente wil staan in de traditie van de reformatie zoals dit beleden wordt in de Gereformeerde belijdenissen.

 

 

 


 

terug

Agenda

Morgendienst - Startzondag

zo 01 okt 2023 om 09.30 uur

Koffiedrinken

zo 01 okt 2023 om 11:30

Avonddienst - Jeugddienst

zo 01 okt 2023 om 18.00 uur

Morgendienst

zo 08 okt 2023 om 09.30 uur

Avonddienst

zo 08 okt 2023 om 18.00 uur

Ledenregistratie en ledenlijst

De kerkenraad zou graag de ledenregistratie van de gemeente optimaliseren door het invoeren van actuele telefoonnummers en mailadressen.
Het is soms lastig om de juiste gegevens te achterhalen voor bijvoorbeeld het maken van een afspraak voor een huisbezoek.

Meer info en het invulformulier kun u vinden onder menu item Publicaties en Media

Gebruikte Goederenmarkt (GGM) verkoopdagen

De gebruikte goederen markt ( GGM ) is weer geopend:
18-19-20 maart / 1-2-3 april / 15-16-17 april / 29-30 april - 1mei 
Aanmelding via een tijdslot op de site: www.ggmklaaswaal.nl

 

Wijziging rekeningnummer Kerkrentmeesters

Rekeningnummer van de Kerkrentmeesters is gewijzigd.
zie voor meer info Kerkrentmeesters pagina en de contact pagina !

Kerkdienst live meeluisteren ?

Ga naar www.kerkdienstgemist.nl  of www.kerkomroep.nl