woensdag 2 december 2020

Ophalen kerstattenties

Locatie: 
 De Schaapskooi
Tijdstip: 
 19:30  - 21:30

Boodschappentas of krat meenemen!
Uitdelen graag overdag en vóór 12 december.

terug