PKN
Hervormde Gemeente Klaaswaal
 
Pastoraat Pastoraat

Het pastoraat
Ons team bestaat uit vier wijkouderlingen, een jeugdouderling, een evangelisatieouderling, een bijstand in het pastoraat en een predikant. Samen zetten wij ons in voor de pastorale zorg voor de gemeente.

De taakverdeling
Hieronder vindt u een overzicht van de taken en verantwoordelijkheden, zoals we die onderling verdeeld hebben. Uiteraard is dit overzicht niet bedoeld als een strak keurslijf, maar meer om u de weg te wijzen en aan te geven wat u van ons mag verwacht. Voel u vrij om een ieder van ons te benaderen met uw vragen en opmerkingen of om een beroep op ons te doen.


Wijkouderling
De wijkouderling is het gezicht van de gemeente in de wijk. Hij bekommert zich om het wel en wee van de leden in de wijk. Hij wil er voor zorgen, dat een ieder de aandacht en pastorale hulp krijgt die nodig is. De wijkouderling is daarom verantwoordelijk voor het pastorale bezoek in de wijk. Hij gaat zelf regelmatig op huisbezoek en bezoekt de leden in de wijk ook in bijzondere omstandigheden, zoals ziekte, rouw en andere grote zorgen, maar ook bij hoogtijdagen. Hij schakelt de predikant in bij ernstige ziekte en andere bijzondere pastorale omstandigheden.


Bijstand in het pastoraat
De bijstand in het pastoraat is verantwoordelijk voor het pastoraat aan bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen en aan alle leden van onze gemeente van 85 jaar en ouder. Hij schakelt de predikant in bij ernstige ziekte en andere bijzondere pastorale omstandigheden. Tevens ondersteunt of vervangt hij de predikant in zijn pastorale taak bij ziekte, vakantie of bij grote drukte.


Jeugdouderling

De jeugdouderling geeft leiding aan alle jeugdwerk in de gemeente en kijkt pastoraal om naar de jongeren in de gemeente.


Evangelisatieouderling
De evangelisatieouderling bezoekt alle mensen die zich in Klaaswaal vestigen en bij onze gemeente ingeschreven worden. Ook is hij verantwoordelijk voor het evangelisatiewerk in ons dorp. Hij wil u graag verder helpen als u meer wilt weten over het geloof.


Predikant
De predikant verleent allereerst crisispastoraat. D.w.z. pastoraat bij ziekte, psychische nood, rouw, huwelijkcrisis, grote levens- en geloofsvragen, conflictsituaties. Daarnaast leeft hij mee bij geboorte, doop, huwelijk en andere hoogtepunten. Verder wil hij graag iedereen binnen en buiten de gemeente ontmoeten die een beroep op hem doen voor een gesprek. Een afspraak daarvoor kan op elk moment gemaakt worden. Voel u vrij om contact op te nemen. Dat kan rechtstreeks of als u dat prettiger vindt, via uw wijkouderling of iemand anders.


Verjaardagsbezoek
Gemeenteleden van 80 jaar en ouder mogen rond hun verjaardag bezoek verwachten van de wijkouderling of van de bijstand in het pastoraat.

 

Tenslotte
Hebt u vragen of opmerkingen neem contact met een van ons op. Doe dat ook namens iemand anders, als u weet dat iemand in uw omgeving behoefte heeft aan hulp of een gesprek, maar zelf geen contact durft te zoeken.

 


 

 

 

terug
 
 
 

Morgendienst / 4e lijdenszondag / Bediening Heilige Doop
datum en tijdstip 24-03-2019 om 09:30 uur
meer details

Avonddienst
datum en tijdstip 24-03-2019 om 18:00 uur
meer details

Collectebonnen verkoop
datum en tijdstip 03-04-2019 om 19:30
meer details

Collectebonnen verkoop
datum en tijdstip 01-05-2019 om 19:30
meer details

 
Kerkdienst gemist ?
Kerkdienst gemist, of live meeluisteren ?

Klik hier !

 
World Servants 2018 Verslag
Leuk verslag van de World Servants deelnemers !
Zie menu item World Servants en klik hier voor een leuk filmpje van de reis.
In het foto album nog een paar mooie foto´s van deze bijzondere reis.
 
Wijziging rekeningnummer Kerkrentmeesters
Rekeningnummer van de Kerkrentmeesters is gewijzigd.
zie voor meer info Kerkrentmeesters pagina en de contact pagina !
 
Zendingspost Maart 2018
Zendingspost van Maart 2018 is te vinden bij publicaties.
 
Jeugdnieuws
De Januari 2018 editie van de Jeugdnieuwsbrief is uit.
Te vinden bij publicaties !
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.