Update Covid 19


Bericht vanuit de kerkenraad over de kerkdiensten
Tijdens de laatste digitale vergadering is door kerkenraad besloten om het advies van de PKN te volgen en vanaf a.s. zondag 7 maart 2021 kerkdiensten te houden met maximaal 30 personen en dat er weer gezongen kan worden door 4 voorzangers. Uiteraard rekening houdend met alle hygiëne regels inzake Covid 19.
Vanwege de korte tijd zal de oproep voor het bijwonen van de kerkdiensten gedaan worden in de nieuwsbrief van vrijdag 5 maart.

In deze nieuwsbrief zal broeder Rien Bos met eigen telefoonnummer genoemd worden als contactpersoon voor het aanmelden voor de 2 zondagse diensten van 7 maart en de biddagdienst van komende woensdag 10 maart.
Vanaf de zondagse diensten van 14 maart zal de inschrijving weer op de “oude” manier gedaan worden, via de website en het bekende telefoonnummer.

Alle Jeugdactiviteiten inclusief zondagsschool en 18+ groep mogen weer worden opgestart. Uiteraard met in achtneming van alle hygiëne regels inzake Covid 19.

De overige vergaderingen, zoals kerkenraad zullen vooralsnog digitaal worden gehouden.
terug