Update Covid 19


Bericht vanuit de kerkenraad over de kerkdiensten
We zijn dankbaar dat we weer met meer mensen in de kerk kunnen zijn en tegelijkertijd is het helaas nog wel nodig zich aan te melden via de website. Dit heeft er o.a. mee te maken dat alleen op deze manier de anderhalve meter gegarandeerd kan worden en we alleen zo zeker zijn dat er niet teveel mensen in de kerk zullen zitten. Hoewel er dus geen maximaal aantal kerkgangers meer is, moeten we ons namelijk nog wel houden aan de anderhalve meter afstand.

Zitplaatsen in de kerk :
Zo langzamerhand komen er steeds meer bezoekers voor de kerkdiensten. Daarom willen we de zitplaatsen bij de deurtjes ook gebruiken. Dus om de andere bank. 2 personen direct bij het deurtje en max. 2 personen aan de muur kant. Als een pastorale eenheid 3 is kan er nog 1 persoon extra in diezelfde bank. Bij meer dan 3 is een bank dan met 1 pastorale eenheid bezet. Dit vergt wat inventiviteit van de dorpelwachters. Vriendelijk verzoek om hun aanwijzingen dan ook op te volgen.
terug