WegWijs

In de eerste week van de zomervakantie is er weer Vakantie Bijbel Werk. Met leuke activiteiten voor alle kinderen van de basisschool, maar ook voor tieners, ouders, opa’s en oma’s. 

Bekijk hier een filmpje over de VBW!
 
dinsdag 16 juli
9.30 - 12.30 VBW-morgen
19.00 Pyjamaverhaaltje voor groep 1-4
  WegWijs-quiz voor groep 5-8
   
woensdag 17 juli
9.30 - 12.30 VBW-morgen
9.30 - 11.00
 
'Wandelen door het verhaal'
een wandeling voor alle vrouwen/moeders
19.00 WegWijs-speurtocht voor kinderen én ouders
   
donderdag 18 juli 
9.30 - 13.00
 
VBW-morgen met voorstelling: 
‘Dé reis van je leven’ en daarna als afsluiting samen eten
10.00 - 11.30
 
‘Bakkie gezelligheid’ 
Inloop koffie/thee en een gezellig praatje voor iedereen
18.00 Tieneravond
   
zondag 21 juli
9.30 WegWijs-dienst in de kerk
19.30 Sing-in familiezangavond in de openlucht


Huifkar
Elke ochtend vertrekt de huifkar vanaf de kerk. 's morgens om 8.45 uur en 's avonds om 18.15 uur, zodat jullie gezellig mee kunnen naar de VBW. De huifkar komt per keer 2x langs en dan wordt er een vinkje op het haltebordje gezet. Als er twee vinkjes staan is de huifkar al geweest en mag je zelf naar de Schaapskooi komen. Er zijn 5 haltes; 
  1. Oranjeplein bij het monument
  2. Bij SSS
  3. Burg. Korstanjestraat bij de brug
  4. Zwanenbloempad bij de  brievenbus
  5. Berkenlaan, op de hoek Lindenlaan

VBW-morgen
We zingen, luisteren naar een Bijbelvertelling, we knabbelen wat lekkers en babbelen. We leren het themalied en gaan knutselen of je kunt dan ook kiezen voor de slooptafel; oude, niet werkende apparaten uit elkaar schroeven en bekijken hoe dat er van binnen nu uitziet. Op donderdag is er een voorstelling van Poppen&Meer en dan eten we tot besluit ook gezellig met elkaar.

Pyjamaverhaaltje
Je mag komen in je pyjama en gezellig als je knuffel ook mee komt! Er is poppenkast en we luisteren naar een gezellig verhaal uit een prentenboek. Dat is voor kinderen van groep 1 tot 4.

WegWijs-quiz
We spelen een quiz met elkaar, boven in de Schaapskooi. Dit is voor kinderen van groep 5 tot 8.

Wandelen door het verhaal
Woensdagmorgen zijn alle vrouwen van harte uitgenodigd om onder leiding van wandelcoach Ineke Stehouwer met elkaar een wandeling van zo’n 5 km rond
Klaaswaal te maken. Na elke 5-10 min. krijg je input en vragen rond het thema WegWijs om wandelend samen over door te praten. Neem je vriendin/moeder/buurvrouw mee.

Bakkie gezelligheid
Het hele jaar rond is er elke donderdagmorgen een bakkie gezelligheid voor jong en oud. Koffie en thee, rummikub of sjoelen. Een praatje met een bakkie. Omdat de VBW deze morgen er ook is, doen we het bakkie dit keer buiten op het grasveldje naast het Kerkplein.

Tieneravond
Alle tieners vanaf groep 7 zijn van harte welkom! Wat we gaan doen? Verrassing  😉

WegWijs kerkdienst
Deze kerkdienst is op zondagmorgen om 9.30 uur in de kerk. Dan zal het thema WegWijs terug komen, de dominee zal daar over vertellen en we gaan ook het themalied zingen. Na die kerkdienst is er ook koffie en thee in de Schaapskooi. Via www.kerkdienstgemist.nl kun je deze (en elke zondag) kerkdienst ook meemaken.

Sing-in familiezangavond
Vooraf is er op het kerkplein koffie en thee en daarna zingen we uit de zangbundel met elkaar allerlei liederen. Jong en oud van harte welkom om samen te zingen tot Gods eer.

Het thema WegWijs
WegWijs…. We willen kinderen leren dat we overal, altijd en in alle omstandigheden bij God terug mogen komen. Hij weet de juiste weg, Hij kent de echte waarheid en alleen Hij schenkt eeuwig leven. Je leert iemand het beste kennen door de dingen die hij doet en zegt. In de Bijbel openbaart God Zich in Wie Hij is door wat Hij doet.


 
terug